//
archives

Bã Dừa (Copra Meal)

This category contains 6 posts

Làm thế nào để đạt hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi nhờ sử dụng Cơm Dừa và Phụ phẩm Dừa


Cám dừa Bột cùi dừa hay bột dừa là một phần thức ăn quan trọng và các sản phẩm phụ qua khai thác dầu từ hạt nhân dừa khô (copra). Tên thường gặp: – Bột cùi dừa, cùi dừa bánh, bột dừa, bánh dừa, Bột cùi dừa ép, cùi dừa bánh ép – Bã dừa, bột dừa gọt. Xem chi … Tiếp tục đọc

Coconut water


Coconut, water Nước Dừa Thành phân hóa học và giá trị dinh dưỡng Thành phần chính Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 5.2 1 Crude protein % DM 4.4 1 Crude fibre % DM 6.5 1 Ether extract % DM 6.0 1 Ash % DM 12.3 1 Gross energy MJ/kg … Tiếp tục đọc

Coconut, coir dust


Coconut, coir dust Xơ dừa Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 87.1 1 Crude protein % DM 2.3 1 Crude fibre % DM 34.2 1 Ether extract % DM 0.7 1 Ash % DM 7.6 1 Gross energy MJ/kg DM 17.5 * The asterisk * indicates that the … Tiếp tục đọc

Coconut, copra, fresh


Coconut, copra, fresh Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 50.7 50.0 51.3 2 Crude protein (Protein thô) % DM 8.6 7.4 9.7 2 Crude fibre (Xơ thô) % DM 3.7 3.0 4.3 2 Ether extract % DM 66.2 64.4 68.0 2 Ash (Tro) % DM 2.5 2.0 2.9 … Tiếp tục đọc

Coconut, copra, oilmeal, solvent extraction


Coconut, copra, oilmeal, solvent extraction Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 89.9 1.4 86.3 91.7 17 Crude protein % DM 23.5 1.3 21.3 25.6 21 Crude fibre % DM 16.8 1.9 13.9 19.8 19 NDF % DM 56.4 6.3 44.6 64.3 8 * ADF % DM 30.7 5.2 … Tiếp tục đọc

Coconut, copra, oilmeal, expeller extraction


Coconut, copra, oilmeal, expeller extraction Dầu dừa Thành phần hóa học và Giá trị dinh dưỡng Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 91.5 1.5 88.5 94.8 240 Crude protein (Protein thô) % DM 22.4 1.2 19.6 24.9 256 Crude fibre (Xơ thô) % DM 14.2 2.1 10.1 19.7 … Tiếp tục đọc

Contact Us

Nhà cung cấp nguyên liệu Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản

My status

Gọi (84)918 02 04 69

Gửi email đến buudq(at)phuthinh(dot)co

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other followers

Phú Thịnh qua Ảnh

Blog Stats

  • 87 008 hits