//
archives

Bột tôm

This category contains 7 posts

Vỏ đầu tôm ủ chua | Nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản | PhuThinh.Co


  Vỏ đầu tôm ủ chua | Nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản | PhuThinh.Co.

Thành phần dinh dưỡng và hóa học của Bột tôm


Thành phần dinh dưỡng và hóa học của Bột tôm: Publish by http://phuthinh.co   – % vật chất khô – Đạm thô Nitơ chiết xuất Bột tôm xấy khô (Shrimp meal, oven dried) 36.6 8.54 Shrimp meal, acid treated, oven dried 34.2 5.96 Shrimp meal, sun-dried 32.8 4.26 (3)(CAB 19991411690)(Oduguwa, 1998). % Vật chất khô … Tiếp tục đọc

Tôm nguyên con thủy phân


Tôm nguyên con thủy phân Bảng Thành phần  Tôm nguyên con thủy phân Thành phần chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Protein thô % DM 73,6 1 Ether chiết xuất % DM 6,6 1 Tro % DM 18,6 1 Khoáng chất Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Calcium g / … Tiếp tục đọc

Phụ phế phẩm tôm ủ tươi


Phụ phế phẩm tôm ủ tươi Tên thường gọi: Phế phụ phẩm tôm ủ tươi Phụ phẩm tôm ủ tươi Phế phẩm tôm ủ tươi Phân tôm ủ tươi

Phụ phế phẩm tôm thủy phân


Phụ phế phẩm tôm thủy phân Tên thường gọi: Phụ phẩm tôm thủy phân, Phế phẩm tôm thủy phân, Phân tôm thủy phân

Phụ phế phẩm tôm tươi


Phụ phế phẩm tôm tươi Tên thường gọi: phụ phẩm tôm tươi, phế phẩm tôm tươi, phân tôm tươi, phế phụ phẩm tôm tươi Chính phân tích Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % Là ăn 25,2 1 Protein thô % DM 41,9 1 ADF % DM 28,3 1 Khoáng … Tiếp tục đọc

Đầu tôm ủ chua và thủy phân


Đầu tôm ủ và thủy phân Thành phần chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % as fed 91,3 89,4 93,1 2 Protein thô % DM 49,1 32,3 65,9 2 Xơ Thô % DM 3,7 1 Ether chiết xuất % DM 2,8 1,6 4,0 2 Tro % DM 21,7 19,0 … Tiếp tục đọc

Contact Us

Nhà cung cấp nguyên liệu Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản

My status

Gọi (84)918 02 04 69

Gửi email đến buudq(at)phuthinh(dot)co

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other followers

Phú Thịnh qua Ảnh

Blog Stats

  • 85 817 hits