//
archives

Phú Thịnh

This category contains 12 posts

Thành phần và Giá trị dinh dưỡng của Cám gạo chất xơ 4-11%


Cám gạo, chất xơ 4-11% Dữ liệu: Báo cáo Nghiên cứu sử dụng cám gạo hiệu quả làm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Cám gạo, chất xơ 4-11% Chính phân tích Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % Là ăn 90,2 1,4 87,3 93,1 350 Protein thô % DM … Tiếp tục đọc

Thành phần, giá trị dinh dưỡng Cám gạo chất xơ <4%


Cám gạo, chất xơ <4% Thành phần Chính Cám gạo chất Cám gạo, chất xơ <4% Thành phần Chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vậtchất khô % Ăn 90,0 1,3 87,2 91,9 20 Proteinthô % DM 14,2 1,6 11,6 17,0 19 Thôsợi % DM 4,1 0,7 2,8 5,3 18 NDF % DM 12,4 10,7 14,2 … Tiếp tục đọc

Bột thịt xương, chất béo thấp


Bột thịt xương, chất béo thấp Thành phần, Giá trị dinh dưỡng Đặng Quốc Bửu Thành phần chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % cho ăn 93,2 2,0 88,6 97,6 1546 Protein thô % DM 62,0 4,5 50,8 72,1 1566 Ether chiết xuất % DM 3,7 1,3 1,6 7,5 … Tiếp tục đọc

Bột thịt xương, chất béo cao


Bột  thịt xương, chất béo cao Thành phần, giá trị dinh dưỡng Đặng Quốc Bửu Thành phần chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % cho ăn 95,8 1,5 90,1 98,8 5634 Protein thô % DM 54,9 3,4 45,6 68,6 5660 Ether chiết xuất % DM 11,4 1,9 6,8 17,2 … Tiếp tục đọc

Coconut water


Coconut, water Nước Dừa Thành phân hóa học và giá trị dinh dưỡng Thành phần chính Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 5.2 1 Crude protein % DM 4.4 1 Crude fibre % DM 6.5 1 Ether extract % DM 6.0 1 Ash % DM 12.3 1 Gross energy MJ/kg … Tiếp tục đọc

Coconut, coir dust


Coconut, coir dust Xơ dừa Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 87.1 1 Crude protein % DM 2.3 1 Crude fibre % DM 34.2 1 Ether extract % DM 0.7 1 Ash % DM 7.6 1 Gross energy MJ/kg DM 17.5 * The asterisk * indicates that the … Tiếp tục đọc

Coconut, copra, fresh


Coconut, copra, fresh Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 50.7 50.0 51.3 2 Crude protein (Protein thô) % DM 8.6 7.4 9.7 2 Crude fibre (Xơ thô) % DM 3.7 3.0 4.3 2 Ether extract % DM 66.2 64.4 68.0 2 Ash (Tro) % DM 2.5 2.0 2.9 … Tiếp tục đọc

Coconut, copra, oilmeal, solvent extraction


Coconut, copra, oilmeal, solvent extraction Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 89.9 1.4 86.3 91.7 17 Crude protein % DM 23.5 1.3 21.3 25.6 21 Crude fibre % DM 16.8 1.9 13.9 19.8 19 NDF % DM 56.4 6.3 44.6 64.3 8 * ADF % DM 30.7 5.2 … Tiếp tục đọc

Coconut, copra, oilmeal, expeller extraction


Coconut, copra, oilmeal, expeller extraction Dầu dừa Thành phần hóa học và Giá trị dinh dưỡng Main analysis Unit Avg SD Min Max Nb Dry matter % as fed 91.5 1.5 88.5 94.8 240 Crude protein (Protein thô) % DM 22.4 1.2 19.6 24.9 256 Crude fibre (Xơ thô) % DM 14.2 2.1 10.1 19.7 … Tiếp tục đọc

Thành phần dinh dưỡng và hóa học của Bột tôm


Thành phần dinh dưỡng và hóa học của Bột tôm: Publish by http://phuthinh.co   – % vật chất khô – Đạm thô Nitơ chiết xuất Bột tôm xấy khô (Shrimp meal, oven dried) 36.6 8.54 Shrimp meal, acid treated, oven dried 34.2 5.96 Shrimp meal, sun-dried 32.8 4.26 (3)(CAB 19991411690)(Oduguwa, 1998). % Vật chất khô … Tiếp tục đọc

Tôm nguyên con thủy phân


Tôm nguyên con thủy phân Bảng Thành phần  Tôm nguyên con thủy phân Thành phần chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Protein thô % DM 73,6 1 Ether chiết xuất % DM 6,6 1 Tro % DM 18,6 1 Khoáng chất Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Calcium g / … Tiếp tục đọc

Phụ phế phẩm tôm ủ tươi


Phụ phế phẩm tôm ủ tươi Tên thường gọi: Phế phụ phẩm tôm ủ tươi Phụ phẩm tôm ủ tươi Phế phẩm tôm ủ tươi Phân tôm ủ tươi

Phụ phế phẩm tôm thủy phân


Phụ phế phẩm tôm thủy phân Tên thường gọi: Phụ phẩm tôm thủy phân, Phế phẩm tôm thủy phân, Phân tôm thủy phân

Phụ phế phẩm tôm tươi


Phụ phế phẩm tôm tươi Tên thường gọi: phụ phẩm tôm tươi, phế phẩm tôm tươi, phân tôm tươi, phế phụ phẩm tôm tươi Chính phân tích Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % Là ăn 25,2 1 Protein thô % DM 41,9 1 ADF % DM 28,3 1 Khoáng … Tiếp tục đọc

Đầu tôm ủ chua và thủy phân


Đầu tôm ủ và thủy phân Thành phần chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % as fed 91,3 89,4 93,1 2 Protein thô % DM 49,1 32,3 65,9 2 Xơ Thô % DM 3,7 1 Ether chiết xuất % DM 2,8 1,6 4,0 2 Tro % DM 21,7 19,0 … Tiếp tục đọc

Thành phần và giá trị dinh dưỡng của đầu tôm tươi


Đầu tôm tươi Thành phần chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Protein thô % DM 47,9 36,1 59,8 2 Xơ Thô % DM 10,6 1 Ete chiết xuất % DM 3,9 1,6 6,1 2 Tro % DM 40,6 29,8 51,3 2 Tổng năng lượng MJ / kg DM 14,0 * Nguyên liệu … Tiếp tục đọc

Bảng thành phần và Giá trị dinh dưỡng của Bột tôm


Bột tôm – Mô tả Danh mục các bảng – Sản xuất – Sử dụng I. Sử dụng bột tôm làm thức ăn chăn nuôi Động vật nhai lại Gia súc 1. Cừu 2. Lợn Gia cầm 1. Gà 1. Gà đẻ 3.Vịt II. Sử dụng bột tôm làm thức ăn thủy sản Cá Sử … Tiếp tục đọc

Contact Us

Nhà cung cấp nguyên liệu Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản

My status

Gọi (84)918 02 04 69

Gửi email đến buudq(at)phuthinh(dot)co

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other followers

Phú Thịnh qua Ảnh

Blog Stats

  • 85 921 hits