//
archives

Archive for

Bảng thành phần và Giá trị dinh dưỡng của Bột tôm


Bột tôm – Mô tả Danh mục các bảng – Sản xuất – Sử dụng I. Sử dụng bột tôm làm thức ăn chăn nuôi Động vật nhai lại Gia súc 1. Cừu 2. Lợn Gia cầm 1. Gà 1. Gà đẻ 3.Vịt II. Sử dụng bột tôm làm thức ăn thủy sản Cá Sử … Tiếp tục đọc

Contact Us

Nhà cung cấp nguyên liệu Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản

My status

Gọi (84)918 02 04 69

Gửi email đến buudq(at)phuthinh(dot)co

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other followers

Phú Thịnh qua Ảnh

Blog Stats

  • 85 817 hits