//
archives

Bột cua

This category contains 3 posts

Vỏ cua


Vỏ cua ( Crab shell ground) Tên thường gọi: Vỏ cua Vỏ ghẹ Vỏ cua ghẹ Bột vỏ cua ghẹ Bột vỏ cua Bột vỏ ghẹ

Bột Cua tươi


Bột Cua tươi  Bảng thành phần chính Bột cua tươi Chính phân tích Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % Là ăn 37,5 1 Protein thô % DM 32,3 1 ADF % DM 22,8 1 Khoáng sản Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Calcium g / kg DM … Tiếp tục đọc

Thành phần và giá trị dinh dưỡng của Bột Cua thủy phân


Bột Cua thủy phân Thành phần chính Đơn vị Trung bình SD Min Max Nb Vật chất khô % Là ăn 92,7 1 Protein thô % DM 26,3 8,1 17,1 36,6 4 ADF % DM 13,3 1 Ether chiết xuất % DM 2,4 4,0 0,1 7,0 3 Tro % DM 51,9 8,0 45,1 62,3 4 … Tiếp tục đọc

Contact Us

Nhà cung cấp nguyên liệu Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản

My status

Gọi (84)918 02 04 69

Gửi email đến buudq(at)phuthinh(dot)co

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other followers

Phú Thịnh qua Ảnh

Blog Stats

  • 87 006 hits